Eerlijke mode, slow fashion en duurzaamheid: Een welkome trend onder Instagram-sterren?

Duurzame mode: een groeiende branche

Duurzaamheid en een ethisch leven zijn een groeiend thema in westerse landen. Ook in de modewereld wordt duurzaamheid steeds belangrijker. De mode-industrie houdt zich dan ook meer en meer met deze kwestie bezig. Kleine modemerken zijn in opkomst in trendy steden als Berlijn en Londen, en ook grote merken leggen steeds meer nadruk op duurzame stoffen en productie. Eerlijke mode is niet langer een nicheproduct: ook veel influencers en sterren houden zich bezig met het thema “duurzame mode”. 

Trendanalyses van Google laten zien dat er over het onderwerp duurzame mode de afgelopen jaren steeds meer wordt opgezocht online. De term “slow fashion” heeft bijvoorbeeld gemiddeld 900 zoekopdrachten per maand – alleen al in Nederland! We vroegen ons af:  

 • Hoe ziet deze trend eruit in de wereld van de Instagram stars? 
 • Welke hashtags wijzen op een duurzame levensstijl en het dragen van eerlijke mode?
 • Hoe gebruiken grote Instagram-accounts deze hashtags?  

  Voor onze analyse hebben we Nederlandse en internationale Instagram-accounts onderzocht. 

  Wat wordt met eerlijke mode bedoelt?

  Eerlijke mode is mode die onder sociaal en ecologisch duurzame omstandigheden wordt geproduceerd. Dit gaat enerzijds hand in hand met eerlijke handel en sociale verantwoordelijkheid, maar ook met de gebruikte materialen en de inkoop ervan. Zo wordt bij eerlijke mode geen gebruik gemaakt van materialen die worden verkregen door het kappen van het regenwoud. 

  Wat is sociale duurzaamheid?

  Sociale verantwoordelijkheid

  Sociale aspecten spelen naast ecologische aspecten een grote rol bij duurzaamheid. Sociale duurzaamheid betekent een stabiele samenleving mogelijk maken waaraan iedereen kan deelnemen, waarin de menselijke waardigheid en de arbeids- en mensenrechten onaantastbaar blijven.

  Eerlijke handel

  Eerlijke handel is gebaseerd op langdurige, wederzijds betrouwbare handelsbetrekkingen die directe handelsroutes mogelijk maken. De toeleveringsketen moet daarbij transparant zijn om een duurzame productie en levenscyclus van kleding te garanderen.

  Traceerbaarheid

  Fysieke traceerbaarheid betekent dat het product en de onderdelen ervan 100% afkomstig zijn van een Fair Trade producentenorganisatie. Elk onderdeel van het kledingstuk is traceerbaar.

  Onafhankelijke controles

  Regelmatige en onafhankelijke controles zorgen ervoor dat betrouwbaarheid ontstaat. Zo wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of richtlijnen worden nageleefd en of de productie ethisch en duurzaam is.

  Wat is ecologische duurzaamheid?

  Biologische productie

  Wat zijn de criteria voor biologische mode? De nadruk ligt hierbij op de teelt en verwerking van milieuvriendelijke grondstoffen. Andere kenmerken zijn: een lage emissie bij het kleuren van textiel en milieuvriendelijke verpakking. De meeste leveranciers van biologische mode hechten ook veel belang aan eerlijke arbeidsomstandigheden voor hun productiemedewerkers. De positie van een bedrijf op het gebied van eerlijke productie is te zien in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) verslag.

  Recycling van oude kleding

  In Nederland koopt men gemiddeld 26 kilo textiel per hoofd van de bevolking per jaar, waarvan 12 tot 15 kilo kleding is. Gezien deze grote hoeveelheden is hoogwaardige recycling een uitdaging. Bij verbeterde recycling hoort een circulaire economie waarbij al tijdens het ontwerpproces over het ‘afterlife van textiel wordt nagedacht.

  Milieuvriendelijke productie

  Een milieuvriendelijke productie van kledingstukken maakt ook deel uit van ecologische duurzaamheid. Dat betekent: 

  • Onnodige CO2-emissies worden vermeden
  • Water wordt verstandig verbruikt en  
  • Het gebruik van chemicaliën wordt zo gering mogelijk gehouden
  Ethisch correcte sourcing

  Verantwoordelijk inkopen van materiaal is een van de strategische kerndoelstellingen voor duurzame bedrijven. Aandacht voor het milieu en de natuur maakt daarbij deel uit van de “corporate responsibility. Bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid voor het milieu en de natuur. 

  De grootste uitdagingen in modeproductie

  Waterverbruik: De vraag naar zoet water voor drinkwater en landbouw is veel groter dan het beschikbare aanbod. Hoewel de aarde grotendeels bedekt is met water, bestaat het grootste deel ervan uit onbruikbaar zout water, of al verontreinigd drinkwater. Als gevolg daarvan kijken sommige duurzame merken naar hun productieketens om het waterverbruik tijdens de productie te verminderen. 

  Gevaarlijke stoffen: Kleurstoffen en appreteermiddelen zijn gevaarlijk voor medewerkers in de productie en vervuilen het water. Hoewel deze chemicaliën vaak geen afbreuk doen aan het draagcomfort van kleding, vormen ze een groot probleem voor medewerkers en de mensen die in de buurt van kledingsfabrieken wonen Modemerken moeten nieuwe manieren vinden om kleurstoffen en coatings te ontwikkelen voor eigenschappen als kreukelweerstand en waterafstotendheid.

  Korte levenscyclus: Winkels brengen voortdurend nieuwe ontwerpen en trends op de markt, die de consument graag koopt. De mode van vandaag heeft een korte levensduur. Het grootste doel van duurzame mode is om dit tegen te gaan: minder aanbieden plus kopen, en bestaande kleding lange gebruiken. Met in het achterhoofd het motto: “Kwaliteit voor kwantiteit!” Om ervoor te zorgen dat goed behouden oude kleding niet noodzakelijkerwijs wordt weggegooid, dienen tweedehandswinkels en andere platforms (in fysieke vorm en op het internet) als opvangbak voor ongewenste kleding.  

  Afval: Naast een langere levenscyclus moeten er mogelijkheden worden gecreëerd om minder afval te produceren: bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikte producten en materialen langer in de cyclus blijven. Dat kan door het repareren van kledingstukken (bijv. het repareren van gaten in jeans en het vervangen van versleten schoenzolen). Een andere manier is het gebruik van gerecyclede materialen.  

  LandbouwNatuurlijke vezels zoals katoen worden vaak geteeld met behulp van pesticiden en andere chemicaliën zoals meststoffen, die schadelijk zijn voor de boeren, werknemers en wilde dieren in een regio. Er zijn nu milieuvriendelijkere alternatieven zoals biologisch katoen, linnen en andere vezels, waarvan de teelt minder water verbruikt dan conventionele landbouwmethoden.   

  Kleren maken de mens – maar onder welke voorwaarden?

  In veel textielfabrieken heersen enorme misstanden. De mensenrechten worden er genegeerd, de arbeids- omstandigheden zijn erbarmelijk en de bescherming van het milieu is niet aan de orde. Chemische stoffen worden onzorgvuldig in rivieren gespoeld en de omgeving en de natuur wordt erdoor aangetast.  

  Bedrijfsongevallen maken deel uit van het dagelijks leven in dit soort fabriekenDe medische zorg van medewerkers is er niet gegarandeerd. Schadelijke chemicaliën worden vaak onbeschermd ingeademd. Zelfs de minimumeisen voor veiligheidsmaatregelen worden niet in acht genomen: brandveiligheid, voldoende ventilatie en moderne gebouwen zijn eerder een uitzondering dan de regel. 

  Deze misstanden krijgen steeds meer media-aandacht  

  De afgelopen jaren hebben de media steeds vaker bericht over de rampzalige omstandigheden van buitenlandse textielfabrieken. Uit rapporten blijkt dat productiemedewerkers onder soms onmenselijke omstandigheden werken, de veiligheid en medische zorg zijn nauwelijks gegarandeerd – steeds weer zijn er incidenten en ongelukken. 

  Bekende incidenten in kledingfabrieken in de afgelopen jaren:  

  • Demonstraties van fabrieksarbeiders tegen de arbeidsomstandigheden in een productiefaciliteit in Myanmar (2017) 
  • Instorting van een fabrieksgebouw met veel doden en gewonden in Bangladesh (2013) 
  • Meerdere fabrieksbranden doden grote aantallen arbeiders in Bangladesh (2012) 

  Eerlijke mode als trend  duurzame modemerken

  Interesse om nog dieper in te gaan op de materie wat betreft de sociale media? We hebben met behulp van verschillende tools onderzoek gedaan naar de belangrijkste hashtags met betrekking tot duurzame mode.  

  ‘sustainable fashion’ hashtags:

  Hashtag
  #sustainablefashion
  #slowfashion
  #ethicalfashion
  #ecofashion
  #organiccotton
  #fashionrevolution
  #ethicallymade
  #fairfashion
  #whomademyclothes
  #slowfashionmovement
  #greenfashion
  #slowfashionblogger
  #duurzamemode
  #duurzamekleding
  #sustainablecloset
  #eerlijkemode
  #eerlijkekleding
  #fairfashionlook
  gebruik
  8.735.640
  8.088.118
  4.405.418
  2.560.381
  1.596.414
  1.336.367
  1.251.431
  869.288
  712.938
  664.560
  510.749
  188.599
  35.305
  15.815
  12.265
  12.126
  6.696
  798

  Een overzicht van eerlijke modemerken 

  Niet alleen hashtags laten het groeiende belang van het onderwerp “sustainable fashion” zien. Er is ook veel gebeurd in de modewereld zelf. Jonge merken met duurzame concepten groeien namelijk als kool. Grote bestaande merken optimaliseren hun processen en materialen, en lanceren duurzame collecties. Krijg je ook zin om duurzaam te winkelen? Hier vind je een keuze aan duurzame modemerken. Je kunt de volledige lijst eenvoudig downloaden als PDF.

  Liste ethischer Modemarken

  Deze Instagram-sterren gebruiken de meeste hashtags voor eerlijke mode  

  We hebben een lijst met relevante hashtags op het gebied van mode & duurzaamheid samengesteld en vervolgens op relevantie qua inhoud en gebruik gecontroleerd.

  DefinitieDuurzame Instagrammer – aan deze criteria moet worden voldaan: 

  • In de afgelopen drie maanden is ten minste één hashtag op onze lijst drie of meer keren gebruikt. 
  • De account heeft minstens 100.000 followers (voor de landelijke lijst (NL) ligt de grens bij 10.000), waarbij het aantal volgers de relevantie en het bereik van de profielen benadrukt 

  De top 10 ranking is gebaseerd op het percentage duurzame hashtags ten opzichte van het aantal posts.* 

  Duurzame hashtags op Instagram 

  Onderzoekslijst: Deze hashtags vormen de basis voor onze gegevensverzameling. 

  Hashtag
  #sustainablefashion
  #slowfashion
  #ethicalfashion
  #ecofashion
  #organiccotton
  #fairfashion
  #greenfashion
  #duurzamemode
  #duurzamekleding
  #eerlijkemode
  #eerlijkekleding
  #duurzamekledingkast
  #duurzamemodemerken
  #duurzamemodeexpert
  gebruik
  8.735.640
  8.088.118
  4.405.418
  2.560.381
  1.596.414
  869.288
  510.749
  35.305
  15.185
  12.126
  6.696
  732
  166
  130

  Naast de onderzochte hashtags toonden de geanalyseerde profielen nog meer relevante hashtags op het gebied van eerlijke mode. 

  Hashtag
  #thriftedfashion
  #secondhandfashion
  #recycledfashion
  #consciousfashion
  #slowfashionmovement
  #veganfashion
  #ethicalstyle
  #slowfashionstyle
  #slowfashionblogger
  #zerowastefashion
  #ecofashionist
  #rewear
  #nofastfashion
  #slowfashionseason
  #upcycleclothing
  #vegansilk
  #faitradefashion
  gebruik
  1.620.280
  946.389
  791.719
  746.402
  667.114
  664.629
  314.316
  203.156
  188.599
  105.699
  105.253
  100.061
  65.780
  33.869
  13.097
  6.973
  425

  Top hashtags van de onderzochte Instagram-sterren    

  Hoe vaak hebben onze onderzochte influencers de hashtags gebruikt in de afgelopen drie maanden? De meest populaire hashtag was #slowfashion. Deze hashtag is in de afgelopen drie maanden 28 keer gebruikt door de meest duurzame influencers.   

  Hashtag
  #slowfashion
  #sustainablefashion
  #ethicalfashion
  #ethicalstyle, #consciousfashion, #rewear, #thriftedfashion, #secondhandfashion
  #organicfashion, #slowfashionstyle, #ecofashion
  gebruik
  37
  28
  7
  4
  3

  Duurzame internationale  Instagram-sterren

  De volgende tabel toont de Instagram-sterren die volgens ons onderzoek de meeste duurzame hashtags gebruiken. Dit hebben we gemeten aan de hand van het aantal duurzame hashtags in verhouding tot het aantal posten. We hebben ons gericht op Instagrammers met minstens 100.000 followers.

  Aalia Mauro (USA)

  @aaliaeh

  379.359  Follower

  Filmmaakster, model en ondernemer 

  Posts: 250
  Duurzame Hashtags: 19
  Duurzame Hashtags/Post: 7,60%

  Tayana Yarkaya (RUS)

  @tayanayarkaya 

  42.109 Follower

  Ayurvedische coach, fashion influencer 

  Posts: 110.616 
  Duurzame Hashtags: 207 
  Duurzame Hashtags/Post: 3,38%

  Anushka Bee (IN)

  @anushka_bee 

  155.416 Follower

  Blogger, curator voor House of Anushka 

  Posts: 869
  Duurzame Hashtags: 21
  Duurzame Hashtags/Post: 2,42%

  Daria Dąbrowska (PL)

  @qdabrowskadaria

  196.663 Follower

  Actrice, fotografe en model

  Posts: 303 
  Duurzame Hashtags: 7 
  Duurzame Hashtags/Post: 2,31%

  Robin Wright (USA)

  @robingwright 

  603.907  Follower

  Actrice, filmmaakster, founder  

  Posts: 331
  Duurzame Hashtags: 6 
  Duurzame Hashtags/Post: 1,81%

  Boho_fanatic

  @boho_fanatic 

  190.553 Follower

  Influencer voor mode en reizen

  Posts: 1.474 
  Duurzame Hashtags: 26 
  Duurzame Hashtags/Post: 1,76%

  Jerina Kivistö (FIN)

  @jerianie 

  307.108  Follower

  Fotografe en kunstenares, YouTuber, designer

  Posts: 178
  Duurzame Hashtags: 3
  Duurzame Hashtags/Post: 1,69%

  Sandra Kleine Staarman (NL)

  @sandrakleinestaarman 

  142.204  Follower

  Ex-mode-influencer & blogger 

  Posts: 1.292 
  Duurzame Hashtags: 10 
  Duurzame Hashtags/Post: 0,77%

  Amanda Hearst Rønning (USA)

  @amandahearst

  317.092  Follower

   model, activiste

  Posts: 610 
  Duurzame Hashtags: 4
  Duurzame Hashtags/Post: 0,66%

  De beroepsprofielen van internationale Instagrammers die zich het meest bezighouden met duurzame mode zijn zeer divers. Naast acteurs, voedingsdeskundigen en filmmakers zijn ook modellen, coaches en kunstenaars zeer actief binnen deze wereld 

  Aalia Mauro uit de Verenigde Staten is de meest duurzame Instagrammer op de lijstIn de afgelopen drie maanden gebruikte ze in 7,6 van haar posts duurzame hashtags. 

  Duurzame Instagram-sterren in Nederland

  Ananda van Doorn

  @anandavandoorn 

  28.600 Follower

  Duurzaam ondernemer, zet zich in voor een groen leven

  Posts: 359
  Duurzame Hashtags: 11
  Duurzame Hashtags/Post: 3,06%

  Sandra Kleine Staarman (NL)

  @sandrakleinestaarman 

  142.204  Follower

  Ex-mode-influencer & blogger 

  Posts: 1.292 
  Duurzame Hashtags: 10 
  Duurzame Hashtags/Post: 0,77%

  Nathalie Kemna

  @nathaliekemna

  33.200  Follower

  Influencerin, Model 

  Posts: 2.640
  Nachhaltige Hashtags: 4
  Nachhaltige Hashtags/Post: 0,23%

  (Min. 10.000 followers, Nederlands of Engelstalig, hashtags minstens twee keer gebruikt)

  Internationale accounts die de afgelopen drie maanden actief gebruik hebben gemaakt van eerlijke mode hastags blijven onder de 1 miljoen volgers. Lokaal onderzoek naar Nederlandse Instagrammers heeft een gering aantal accounts gevonden die gebruik maken van duurzame hashtags. Het aantal followers ligt in het twee- tot driecijferige bereik. 

  De grootste beroemdheden zijn niet duurzaam bezig 

  De Instagram-profielen met de meeste volgers zijn sterren als Cristiano Ronaldo en Ariana Grande. Ze hebben miljoenen followers, maar gebruiken bijna geen enkele duurzame hashtags. Waarom is dat zo? 

  Gebruiken beroemdheden überhaupt hashtags? 

  • Er worden meestal weinig tot geen hashtags toegevoegd bij de posts. Als sterren iets posten, noemen ze hooguit een samenwerkingspartner. 

  Zijn deze sterren geen fashionistas?  

  • Cristiano Ronaldo wordt online als #fashionaddicted (mode-verslaafd) omschreven en was medeontwerper van een ondergoedlijnVan een ‘ethical-fashion’ focus lijkt echter geen sprake te zijn.  
  • Ariana Grande gebruikt weinig hashtags en post niet over een duurzame levensstijl en eerlijke mode.  
  • Kim Kardashian heeft net zo veel followers, maar gebruikt ook weinig hashtags en schenkt—in ieder geval officieel—geen aandacht aan duurzaamheid of eerlijke mode. 

  Deze sterren tonen wel betrokkenheid!

  Ons hashtag onderzoek heeft geen beroemdheden opgeleverd die zich inzetten voor duurzame mode. Er zijn echter wel een groot aantal sterren te vinden die zich publiekelijk inzetten voor duurzaamheid an sich 

  Ze gebruiken hun impact en reach om hun fans bewuster te maken van het belang van duurzaamheid. Zelfs als er geen concrete hashtags te vinden zijn in hun berichten, zijn sterren als Emma Watson of Anne Hathaway belangrijke ambassadeurs voor een duurzame levensstijl. 

  Hoe deze beroemdheden zich voor duurzaamheid inzetten: 

  Natalie Portman

  Natalie Portman

  Actrice (IS/USA)

  @natalieportman

  7,2 Mio. Follower

  De actrice is een actief pleitbezorger van een veganistische levensstijl en de bescherming van dieren over de hele wereld. Zo zorgt ze ervoor dat haar filmoutfits veganistisch zijn en heeft ze zelfs een veganistische schoenencollectie ontworpen. 

  Emma Watson

  Emma Watson

  Actrice (UK)

  @emmawatson 

  58,6 Mio. Follower

  Emma Watson werkte in 2011 samen met Alberta Ferretti om een milieuvriendelijke stof te creëren. In 2015 tekende ze de Green Carpet Challenge en beloofde ze alleen nog maar duurzame mode te dragen op de rode loper.  

  Leonardo DiCaprio

  Leonardo DiCaprio

  Acteur, milieu-activist (USA)

  @leonardodicaprio 

  47,1 Mio Follower

  Leonardo DiCaprio is betrokken bij veel milieuprojecten, zoals de Popular Climate March om samen met de president van Mexico de bedreigde dieren in de Golf van Mexico te helpen. 

  Anne Hathaway

  Anne Hathaway

  Actrice (USA)

  @annehathaway

  19 Mio. Follower

  Anne Hathaway is een gepassioneerd pleitbezorger van de zero waste lifestyle en is actief bezig om Hollywood groener te maken. Zo heeft ze bijvoorbeeld alleen duurzame kleding gedragen voor de promotietour van haar film “Colossal” in 2017. 

  Gisele Bündchen

  Gisele Bündchen

  Model (Brazil)

  @gisele

  16,4 Mio. Follower

  Het voormalige supermodel is sinds 2009 een ambassadeur voor het milieuprogramma van de Verenigde Naties. Ze is actief betrokken bij het behoud van het Amazone regenwoud en, als woordvoerder en activist, bij het stoppen van de opwarming van de aarde. 

  Serena Williams

  Serena Williams

  Tennisster (USA)

  @serenawilliams

  12,7 Mio Follower

  De tennisster heeft haar eigen veganistische kledingcollectie ontworpen. Het merk “Serena” is gemaakt in de VS, van veganistisch en gifvrij materiaal. Williams investeert ook in duurzame startups die de overconsumptie van vlees proberen tegen te gaan.

  Miranda Kerr

  Miranda Kerr

  Model (Australia)

  @mirandakerr

  12,4 Mio. Follower

  Miranda Kerr heeft haar eigen duurzame cosmeticamerk Kora Organics en woont met haar man in een zeer ecologisch huis dat water produceert uit de lucht die we in- en uitademen.

  Pierce Brosnan

  Pierce Brosnan

  Acteur (USA)

  @piercebrosnanofficial

  1,5 Mio. Follower

  De acteur komt op tegen de illegale walvisjacht en voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. 

  Alicia Silverstone

  Alicia Silverstone

  Actrice (USA)

  @aliciasilverstone

  1,3 Mio Follower

  Alicia Silverstone vecht al lange tijd tegen dierenmishandeling. Ze geeft de voorkeur aan tweedehands kleding of veganistische kledingmaterialen en runt een blog “the kind life” over duurzam leven.

  5 effectieve tips voor een duurzame garderobe

  De toekomst van de mode-industrie gaat duidelijk in de richting van groen, duurzaam leven en bewust consumeren. In ons overzicht vertellen we je welke eenvoudige dagelijkse keuzes bijdragen aan een kleinere ecologische voetafdruk. 

  1. Let op deze zegels en certificaten  

  Zegels en certificaten geven aan welke bedrijven duurzaam, zonder dierproeven en in overeenstemming met een hoge productienorm werken. 

  IVN BESTDe natuurlijke vezels zijn 100% ecologisch gecertificeerd. Het keurmerk garandeert dat de fundamentele arbeidsnormen van de IAO worden nageleefd bij de verwerking van het katoen en dat er minimumlonen worden betaald. 

  Fair Wear FoundationDe FWF is een non-profit organisatie die samen met haar aangesloten bedrijven en partners zoals vakbonden, NGO’s, fabrieken, bedrijfsverenigingen en overheden werkt aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. 

  GOTSDe Global Organic Textile Standard staat bekend als ’s werelds toonaangevende standaard zegel voor de verwerking van textiel dat is gemaakt van biologisch geproduceerde natuurlijke vezels. 
   

  Fairtrade CottonDit zegel identificeert textiel dat gemaakt is van 100% fair trade katoen. 

  Europees EcolabelStimuleert katoenteelt afkomstig uit biologische landbouw en zet zich in voor meer gebruik van gerecyclede kledingvezels. 

  2. Geef de voorkeur aan hoogwaardige en duurzame materialen  

  Duurzaam leven betekent ook je bewust zijn van de stoffen en de kwaliteit die je draagt. Natuurlijke ecologische textielvezels zijn niet alleen duurzamer in de teelt en verwerking, maar kunnen ook gemakkelijker worden gerecycled: Wol, linnen, zijde, hennep en katoen behoren tot die groep. Om ervoor te zorgen dat een kledingstuk zo goed mogelijk kan worden gerecycled, zijn kledingstukken die gemaakt zijn van 100% één materiaal geschikter dan artikelen van gemengde vezels. 

  3. Kleding ruilen, tweedehands kleding kopen en verkopen 

  Laten we eerlijk zijniedereen verstopt verkeerd gekochte kledingstukken in de kast, waar iemand anders hartstikke blij mee zou kunnen zijn. Dat is niet erg, het hangt er alleen van af hoe we met onze overbodige aankopen omgaan: 

  • Een clothes-swap zorgt niet alleen voor een leuke avond, maar brengt ook kleding die je niet meer leuk vindt terug in de roulatie voor anderen. 
  • Tegenwoordig is tweedehands kleding gemakkelijker te kopen en te verkopen dan ooit tevoren: op de rommelmarkt, via eBay of via een app. 

  4. Kleding reparerenGeen probleem! 

  Helaas zorgt fast fashion ervoor dat traditionele alternatieven op het kopen van nieuwe kleding in de vergetelheid raken: Een gat in een trui of een kapotte rits kun je eenvoudige bij een kleermakerswinkel laten maken. Vind je het ontwerp niet meer mooi? Laat je verbeelding de vrije loop! Kan een kledingstuk genaaid of aangepast worden zodat het overeenkomt met de rest van je kleding en je voorkeuren? Op het internet vind je geweldige instructies voor spannende upcycling projecten. 

  5. Kleding bewust wassen en verzorgen 

  Naast ons koopgedrag speelt ook de zorg voor onze bezittingen een doorslaggevende rol. Hoe zorgvuldiger we met onze bezittingen omgaan, hoe langer we ervan kunnen genieten. 

  Hier een paar snelle tips: 

  • Was individuele vlekken uit zonder de wasmachine te gebruiken als het nog te vroeg is voor een wasbeurt 
  • Gebruik milieuvriendelijke was- en reinigingsmiddelen 
  • Lucht kledingstukken in plaats van ze te wassenveel wollen kleding, jeans, jassen en blazers zijn ook na een goede luchtbeurt weer fris en hoeven niet gelijk de wasmachine in. 
  • Nieuwe wasmachines hebben vaak wasprogramma’s die stroom en water besparen. 

  Conclusie: Eerlijke mode, influencers en het verantwoordelijkheids-gevoel onder sterren

  De grootste Instagram-beroemdheden gebruiken geen fair fashion hashtags. Sommige andere sterren zijn echter toegewijd aan eerlijke mode en duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld Emma Watson. Hier is een duidelijke trend te zien: Eerlijke modemerken zijn steeds meer aanwezig en zijn nu in veel modezaken te vinden. Grote merken als Patagonia richten zich op duurzame en eerlijke productie, terwijl andere traditionele merken ook hun aanpak heroverwegen en zich steeds meer richten op duurzaamheid. 

  Duurzame profielen zijn niet altijd te ontdekken via hashtags, vaak is de zoekfunctie ook geschikt om input te ontdekken over het thema eerlijke mode. 

  Ook al fungeren de allergrootste celebrities niet als spreekbuis voor eerlijke mode en duurzaamheid, toch zijn er een groot aantal nationale en internationale Instagram-sterren te vinden die zich hier wél voor inzetten. Zij maken miljoenen followers enthousiast voor eerlijke mode  en zo groeit de bewustwording! 

  Informatie over het onderwerp & gegevensbronnen 

  https://www.greeneconomycoalition.org/news-analysis/the-future-stars-of-vegan-and-sustainable-fashion
  https://subvoyage.de/fair-fashion-instagram/
  https://www.harpersbazaar.de/nachhaltigkeit/instagram-trend-nachhaltige-labels
  https://mitvergnuegen.com/2018/11-coole-influencer-die-uns-zu-mehr-nachhaltigkeit-inspirieren/
  https://nachhaltige-kleidung.de/news/top-10-influencer-fuer-nachhaltige-mode-fair-fashion/
  https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/instagram-wie-nachhaltig-ist-die-mode-der-influencer-16371370.html
  https://luxiders.com/de/fair-fashion-blogger/
  https://blog.faire-woche.de/mit-fairem-beispiel-voran/
  https://www.theguardian.com/fashion/2016/jan/03/stars-of-sustainable-fashion-ethical-clothing-bright-new-things-selfridges
  https://theprettyplaneteer.com/9-hollywood-actresses-sustainable-fashion/
  https://promistadt.de/welche-stadt/promis-in-berlin/371-european-union-sustainable-fashion-festival.html
  https://stylecaster.com/celebrities-who-are-calling-for-the-fashion-industry-to-go-vegan-sustainable/
  https://www.mckinsey.de/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/deutschland/news/presse/2019/2019-10-17%20mode%20nachhaltigkeit/191017_pm_nachhaltigkeit%20mode.pdf
  https://www.splendid-research.com/de/splendid-news/pressemitteilungen/item/marktstudie-slow-fashion.html
  https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2015/12/fashion-studie-dez-2015.pdf
  https://www.fr.de/politik/lebensgefaehrliche-arbeitsbedingungen-11292976.html
  https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/e01211-greenpeace-chemie-einkaufsratgeber-textil-siegel-2018.pdf
  https://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/mehr-als-700-giftstoffe-in-unserer-kleidung-wie-sie-gift-in-der-kleidung-erkennen-und-vermeiden_id_5912497.html
  https://fashionunited.de/nachrichten/business/gruene-mode-ein-verbrauchertrend-den-die-pandemie-verstaerkt/2020072236459

  *Ons onderzoek werd uitgevoerd met de Sistrix Influencer Search. Vervolgens werd de lijst met resultaten handmatig gecontroleerd en werden verdere hashtags gevonden. 

   

  Share This