Stan: Styczeń 2021

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

1. Uwagi ogólne

1.1 Administratorem w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
Niemcy
e-mail: 
service@peek-cloppenburg.pl
(zwana poniżej „my”)

Jesteśmy członkiem grupy kapitałowej Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, HRA 6862 (zwanej poniżej „Grupą P&C“). Zwracamy uwagę, że istnieją dwa niezależne przedsiębiorstwa Peek & Cloppenburg z siedzibą odpowiednio w Düsseldorfie i w Hamburgu. W przypadku, gdy niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności odwołuje się do Peek & Cloppenburg, mowa jest o spółce Peek & Cloppenburg KG z siedzibą w Düsseldorfie, której sklepy są wymienione tutaj.

1.2 Nasi inspektorzy ochrony danych dostępni są pod:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
Niemcy
e-mail: 
ochrona-danych@peek-cloppenburg.pl

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu udostępnienia sprawnie funkcjonującej i zapewniającej komfort obsługi strony internetowej. Pragniemy zapewnić Państwu możliwość korzystania z naszych informacji i ofert za pośrednictwem niniejszych stron internetowych. Ponadto Państwa dane osobowe przetwarzamy jedynie i wyłącznie, gdy jest to prawnie dozwolone. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

1.3 Oświadczenie o ochronie prywatności spółki Fashion ID GmbH & Co. KG można w każdej chwili pobrać tutaj jako dokument PDF lub otworzyć stronę pod adresem URL https://www.peek-cloppenburg.pl/polityka-prywatnosci/ i zapisać lub wydrukować.

2. Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

2.1 Każdorazowo przy otwieraniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie zbiera dane i informacje dotyczące Państwa systemu komputerowego. Dane te są przechowywane w plikach dziennika (log file) naszego systemu. Nie przechowujemy wymienionych powyżej danych razem z innymi danymi osobowymi. Przy tym pobierane są następujące dane:

 • informacje o typie przeglądarki i używanej wersji
 • informacja o języku używanym przez Państwa przeglądarkę
 • ustawienia dotyczące kraju
 • Państwa system operacyjny
 • Państwa adres IP
 • data i godzina dostępu
 • strony internetowe, z których Państwa system wchodzi na naszą stronę internetową
 • strony internetowe otwierane przez Państwa system za pośrednictwem naszej strony internetowej

2.2 Nasz system musi przetwarzać wymienione powyżej dane w celu zapewnienia funkcjonalności i udostępnienia strony internetowej. Przetwarzanie powyższych danych umożliwia nam ponadto zaprezentowanie naszej strony w preferowanym przez Państwa języku. Z danych tych korzystamy także w celu optymalizacji naszej strony internetowej i zabezpieczenia naszego systemu informatycznego. W tym zakresie dane nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Podstawę prawną przetwarzania tych danych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych (dalej „RODO”) w związku z naszym uzasadnionym interesem, którym jest udostępnianie Państwu sprawnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej.

2.3 Dane będą przetwarzane, a w szczególności przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne dla osiągnięcia wymienionego powyżej celu. Dane niezbędne do udostępnienia strony internetowej przestają być niezbędne w momencie zakończenia danej sesji. Państwa dane są wówczas automatycznie usuwane. W przypadku danych przechowywanych w plikach dziennika następuje to z reguły najpóźniej po upływie czternastu dni. Jeżeli jednak wymienione powyżej dane będą nadal przechowywane, Państwa adres IP zostanie w takim przypadku usunięty lub zmieniony, tak aby nie można już było przyporządkować adresu, z którego pobierana została strona internetowa. Pobranie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie niezbędne do prowadzenia strony internetowej.

2.4W celu poprawy obsługi strony internetowej i zwiększenia komfortu jej użytkowania przez odwiedzających, prowadzimy także bez wyraźnej zgody, w dopuszczalnym prawnie zakresie dalsze analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej, stosując wyłącznie dane zanonimizowane, które nie pozwalają na przypisanie ich do konkretnej osoby.

3. Państwa prawa jako użytkownika

Poniżej prezentujemy w skrócie prawa przysługujące Państwu na podstawie RODO i [niemieckiej] federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG).

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 7 ust. 3 RODO

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody prosimy kierować do:

service@peek-cloppenburg.pl

lub pocztą na adres:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Kundenservice
Berliner Allee 2
D-40212 Düsseldorf

 • Prawo do informacji – art. 15 RODO

Mogą Państwo uzyskać szczegółowe informacje o dotyczących Państwa danych osobowych i okolicznościach ich przetwarzania, takich jak cel, w którym Państwa dane są przetwarzane lub okres ich przechowywania. 

 • Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO

Mają Państwo prawo do sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe.

 • Prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO

Mogą Państwo generalnie wystąpić z żądaniem, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały usunięte, jeżeli dane te nie są już prawnie wymagane lub nie mogą być już przetwarzane. 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO

Mogą Państwo zażądać przerwania dalszego przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, między innymi w przypadku, gdy Państwa dane nie mogą być jeszcze usunięte ze względu na istnienie nadrzędnych obowiązków w zakresie okresu ich przechowywania. 

 • Obowiązek powiadomienia – art. 19 RODO

Wszystkich odbiorców, którym Państwa dane zostały ujawnione, musimy powiadomić o skorygowaniu lub usunięciu Państwa danych lub o ograniczeniu ich przetwarzania. Wyjątek stanowią jedynie sytuacje, gdy okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Na Państwa życzenie przekażemy Państwu informację o tych odbiorcach. 

 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO

Mają Państwo prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli dane te przetwarzamy w celach reklamy bezpośredniej, mogą zgłosić Państwo wobec tego sprzeciw. Sprzeciw może być także wniesiony wobec profilowania, jeżeli jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Po wniesieniu przez Państwa sprzeciwu Państwa dane nie będą już w tych celach przetwarzane.

 • Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO

Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wobec ich przetwarzania mogą Państwo wnieść sprzeciw, o ile istnieją uzasadnione przyczyny wynikające z Państwa szczególnej sytuacji. Dotyczy to także profilowania na podstawie tego postanowienia. 

 • Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22 RODO 

Mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu, jeżeli wywołuje ona wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób stawia Państwa w niekorzystnej sytuacji.  
Decyzja opierająca się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jest dopuszczalna w wyjątkowych sytuacjach, kiedy Państwo (i) wyrazili na to wyraźną zgodę lub (ii) konieczna jest decyzja o zawarciu lub wykonaniu umowy między Państwem a nami lub (iii) jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych i przepisy te przewidują stosowne środki do zachowania Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów.  
W przypadkach (i) i (ii) podejmujemy stosowne środki w celu zachowania Państwa praw, wolności i uzasadnionych interesów. Do środków tych należy umożliwienie Państwu wyrażenia swojego stanowiska, zaskarżenia decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i zażądania, aby jeden z naszych pracowników zajął się osobiście daną sprawą.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77 RODO

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza RODO.

 

Share This